اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 71
تعداد پذیرش 28
تعداد عدم پذیرش 32
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 18

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 28
تعداد مشاهده مقاله 4116
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2995
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 25 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 49 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 35 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 46 روز