درباره نشریه

فصلنامه پژوهش های کشاورزی پایدار

آنچه امروز تحت عنوان نشریه فصلنامه پژوهش های کشاورزی پایدار  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید سلیمانی (کرمان)  با اعتبار علمی  منتشر می­ شود، یکی از مجلات تخصصی  مهندسی علوم کشاورزی با تاکید بر کشاورزی پایدار است که بر اساس مجوز شمارۀ  99/ص/73/42964 مورخ 99/09/4 دانشگاه آزاد اسلامی شروع به کار نموده است.

امید است با همکاری همه محققان و متخصصان کشور روند رو به تکامل این مجله  ادامه ‌یابد.