نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم پور، فرشاد ارزیابی شاخص ‏های جمعیتی علف‏ های‏ هرز غالب در حاشیه بوم‏ نظام گندم و تأثیر علف‏ کش‏ های انتخابی گندم بر آنها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 88-100]
 • ابوطالبی جهرمی، عبدالحسین بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذرگیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • ابوطالبی جهرمی، عبدالحسین بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 94-111]
 • اجرایی، عبدالکریم بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 94-111]
 • اعلایی، مهدی بررسی قابلیت حذف فلز سنگین کادمیوم توسط سه گونه جلبک سندسموس آبلیکوس ، سندسموس اکیوتس ، سندسموس اینکراس اتیولس از پساب‌های صنعتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 48-62]

ب

 • بابایی، محمد حسین نوع‌شناسی ذهنیت‌های کارشناسان در خصوص موانع توسعه کشاورزی حفاظتی (پژوهشی بر پایه روش‌شناسی کیو) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 91-106]
 • باغبانی، رضا بررسی تراکم پذیری خاک تحت اثر رطوبت خاک و عوامل مکانیکی تراکتورهای متداول کشاورزی در یک نوع خاک رسی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 81-93]
 • باقری، رضا بررسی خصوصیات رویشگاهی گیاه چندمنظوره انارشیطان یا گلپرک (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در منطقه دلفارد شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 22-33]

پ

 • پورمردان، وحید برآورد منافع اقتصادی حاصل از ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دشت سیستان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-90]

ت

 • تهامی پور، بتول بررسی اثر نانوذره فسفات، سنتز شده به روش‌های مایکروویو و اولتراسونیک بر ویژگی مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی ذرت (Zea mays L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 14-35]

ج

 • جابری انصاری، شهریار بررسی خصوصیات رویشگاهی گیاه چندمنظوره انارشیطان یا گلپرک (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در منطقه دلفارد شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 22-33]
 • جان پرور، حسین برآورد منافع اقتصادی حاصل از ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دشت سیستان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-90]
 • جعفری نعیمی، کاظم طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداکننده غلتکی برگ حنا با هدف تعیین رطوبت مطلوب برای جداسازی برگ‏ها [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 63-76]
 • جم، حسین تهیه بیودیزل با ترانس استریفیکاسیون روغن زیتون تلخ و تاثیر مصرف آن بر انتشار آلاینده‏های یک موتور دیزل [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-70]
 • جمشیدی، امین رضا تأثیر مصرف آب مغناطیس با یک دستگاه مغناطیس‏ کننده خورشیدی آب در روش‏ های مختلف خاک‏ ورزی وآبیاری بر عملکرد ذرت دانه ‏ای در جنوب کرمان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-41]
 • جهان، محسن ارزیابی شاخص ‏های جمعیتی علف‏ های‏ هرز غالب در حاشیه بوم‏ نظام گندم و تأثیر علف‏ کش‏ های انتخابی گندم بر آنها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 88-100]

ح

 • حاتمی، علی بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 94-111]
 • حبیبی، داوود ارزیابی ویژگی‏های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم کلزا (Brassica napus L) زمستانه در شرایط قطع آبیاری و تأخیر کاشت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • حسامی، عین اله ارزیابی شاخص ‏های جمعیتی علف‏ های‏ هرز غالب در حاشیه بوم‏ نظام گندم و تأثیر علف‏ کش‏ های انتخابی گندم بر آنها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 88-100]
 • حسن زاده، مجتبی تأثیر مصرف نیتروژن در مرحله گلدهی بر تولید و تسهیم ماده خشک، رابطه قدرت منبع و اندازه مخزن و فرایندهای تشکیل عملکرد در گندم، جو و تریتیکاله [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 36-49]
 • حسن زاده خانکهدانی، حامد بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 94-111]
 • حسینی فرهی، مهدی بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذرگیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]

خ

 • خدابخشیان کارگر، رسول بررسی تراکم پذیری خاک تحت اثر رطوبت خاک و عوامل مکانیکی تراکتورهای متداول کشاورزی در یک نوع خاک رسی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 81-93]
 • خوشنام، فرهاد بررسی عملکرد سیب‌زمینی کارهای متداول در منطقه جیرفت و کهنوج [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 67-80]

د

 • دوامی، پیمان ارزیابی ویژگی‏های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم کلزا (Brassica napus L) زمستانه در شرایط قطع آبیاری و تأخیر کاشت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]

ر

 • رحمانیان، شیما بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذرگیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • رسولی، محمد بررسی تنوع مورفولوژیکی-زراعی برخی از ارقام گوجه فرنگی در شهرستان خاش [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 16-26]

س

 • سالارپور، ماشاالله برآورد منافع اقتصادی حاصل از ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دشت سیستان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-90]
 • سجادی نیا، هما بررسی اثر نانوذره فسفات، سنتز شده به روش‌های مایکروویو و اولتراسونیک بر ویژگی مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی ذرت (Zea mays L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 14-35]
 • سلجوقیان پور، منصور بررسی تنوع مورفولوژیکی-زراعی برخی از ارقام گوجه فرنگی در شهرستان خاش [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 16-26]
 • سلیمانی، یحیی بررسی اثر مقادیر کود فسفر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم شیرین (.Sorghum bicolor L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

ش

 • شمسی، محسن تهیه بیودیزل با ترانس استریفیکاسیون روغن زیتون تلخ و تاثیر مصرف آن بر انتشار آلاینده‏های یک موتور دیزل [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-70]

ص

 • صبوری فرد، حسین بررسی تراکم پذیری خاک تحت اثر رطوبت خاک و عوامل مکانیکی تراکتورهای متداول کشاورزی در یک نوع خاک رسی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 81-93]

ع

 • عامری، علیرضا بررسی تأثیر نسبت‌های مختلف استفاده از پساب شهری در آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 34-47]
 • عزت احمدی، مسعود تأثیر مصرف نیتروژن در مرحله گلدهی بر تولید و تسهیم ماده خشک، رابطه قدرت منبع و اندازه مخزن و فرایندهای تشکیل عملکرد در گندم، جو و تریتیکاله [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 36-49]
 • عظیمی محله، اعظم ارزیابی تأثیر اسانس زنجبیل بر ویژگی‌های کیفی ماست در طی دوره نگهداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 71-87]
 • عظیمی محله، افسانه ارزیابی تأثیر اسانس زنجبیل بر ویژگی‌های کیفی ماست در طی دوره نگهداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 71-87]
 • علوی فاضل، مجتبی ارزیابی ویژگی‏های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم کلزا (Brassica napus L) زمستانه در شرایط قطع آبیاری و تأخیر کاشت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • علوی فاضل، مجتبی بررسی اثر مقادیر کود فسفر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم شیرین (.Sorghum bicolor L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

غ

 • غضنفری، دادخدا بررسی اثر نانوذره فسفات، سنتز شده به روش‌های مایکروویو و اولتراسونیک بر ویژگی مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی ذرت (Zea mays L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 14-35]
 • غضنفری مقدم، احمد تهیه بیودیزل با ترانس استریفیکاسیون روغن زیتون تلخ و تاثیر مصرف آن بر انتشار آلاینده‏های یک موتور دیزل [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-70]
 • غضنفری مقدم، احمد بررسی مکانیزم انتقال رطوبت در بافت های گیاهی با استفاده از مدل های انتقال در محیط های متخلخل – قسمت اول: مدل های انتقال رطوبت [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 50-66]

ک

 • کماندار، محدرضا بررسی عملکرد سیب‌زمینی کارهای متداول در منطقه جیرفت و کهنوج [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 67-80]
 • کهن، آرمین مقایسه عملکرد ریزدانه‌کار نیوماتیکی و بذرکار مکانیکی متداول در کشت مکانیزه کلزا [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 42-56]

گ

 • گراوندی، شهپر نوع‌شناسی ذهنیت‌های کارشناسان در خصوص موانع توسعه کشاورزی حفاظتی (پژوهشی بر پایه روش‌شناسی کیو) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 91-106]

ل

 • لک، شهرام ارزیابی ویژگی‏های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم کلزا (Brassica napus L) زمستانه در شرایط قطع آبیاری و تأخیر کاشت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]

م

 • محسنی، محسن بررسی خصوصیات رویشگاهی گیاه چندمنظوره انارشیطان یا گلپرک (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در منطقه دلفارد شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 22-33]
 • محمدی، احمد بررسی قابلیت حذف فلز سنگین کادمیوم توسط سه گونه جلبک سندسموس آبلیکوس ، سندسموس اکیوتس ، سندسموس اینکراس اتیولس از پساب‌های صنعتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 48-62]
 • محمدی جهرمی، سیدعبدالحسین بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 94-111]
 • محمدقاسم نژاد ملکی، حیدر مقایسه عملکرد ریزدانه‌کار نیوماتیکی و بذرکار مکانیکی متداول در کشت مکانیزه کلزا [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 42-56]
 • محمودنیا، فهیمه بررسی قابلیت حذف فلز سنگین کادمیوم توسط سه گونه جلبک سندسموس آبلیکوس ، سندسموس اکیوتس ، سندسموس اینکراس اتیولس از پساب‌های صنعتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 48-62]
 • مدنی، احد تأثیر مصرف نیتروژن در مرحله گلدهی بر تولید و تسهیم ماده خشک، رابطه قدرت منبع و اندازه مخزن و فرایندهای تشکیل عملکرد در گندم، جو و تریتیکاله [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 36-49]
 • مرادی، علیرضا بررسی خصوصیات رویشگاهی گیاه چندمنظوره انارشیطان یا گلپرک (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در منطقه دلفارد شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 22-33]
 • مرادی، فرشته نوع‌شناسی ذهنیت‌های کارشناسان در خصوص موانع توسعه کشاورزی حفاظتی (پژوهشی بر پایه روش‌شناسی کیو) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 91-106]
 • میرزاخانی، سمیه طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداکننده غلتکی برگ حنا با هدف تعیین رطوبت مطلوب برای جداسازی برگ‏ها [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 63-76]
 • مشهدی، حمید بررسی قابلیت حذف فلز سنگین کادمیوم توسط سه گونه جلبک سندسموس آبلیکوس ، سندسموس اکیوتس ، سندسموس اینکراس اتیولس از پساب‌های صنعتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 48-62]
 • مظفری، افشین ارزیابی ویژگی‏های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم کلزا (Brassica napus L) زمستانه در شرایط قطع آبیاری و تأخیر کاشت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • مظفری غربا، فاطمه بررسی مکانیزم انتقال رطوبت در بافت های گیاهی با استفاده از مدل های انتقال در محیط های متخلخل – قسمت اول: مدل های انتقال رطوبت [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 50-66]
 • مظفری لقا، مهدی تأثیر مصرف آب مغناطیس با یک دستگاه مغناطیس‏ کننده خورشیدی آب در روش‏ های مختلف خاک‏ ورزی وآبیاری بر عملکرد ذرت دانه ‏ای در جنوب کرمان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-41]
 • مقصودی، حسین طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداکننده غلتکی برگ حنا با هدف تعیین رطوبت مطلوب برای جداسازی برگ‏ها [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 63-76]
 • مهارلویی، محمد مهدی بررسی مکانیزم انتقال رطوبت در بافت های گیاهی با استفاده از مدل های انتقال در محیط های متخلخل – قسمت اول: مدل های انتقال رطوبت [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 50-66]

ن

 • نامجو، مسلم بررسی عملکرد سیب‌زمینی کارهای متداول در منطقه جیرفت و کهنوج [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 67-80]
 • نقوی، کاظم بررسی اثر نانوذره فسفات، سنتز شده به روش‌های مایکروویو و اولتراسونیک بر ویژگی مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی ذرت (Zea mays L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 14-35]
 • نقوی، هرمزد بررسی اثر نانوذره فسفات، سنتز شده به روش‌های مایکروویو و اولتراسونیک بر ویژگی مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی ذرت (Zea mays L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 14-35]

ی

 • یزدانپناه، نجمه بررسی تأثیر نسبت‌های مختلف استفاده از پساب شهری در آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 34-47]