ارزشﮔﺬاری اقتصادی ﺧﺴﺎرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی در شهرستان نیمروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

10.30495/sarj.2022.1947334.1056

چکیده

در دهه ‏های اخیر پدیدة گرد و غبار به دلیل افزایش شدت، مدت و فراوانی وقوع به یکی از مهمترین بحران‏ های زیست‏ محیطی در برخی از مناطق دنیا به ویژه در منطقه سیستان و شهرستان نیمروز تبدیل شده است. پژوهش حاضر به ارزش‏ گذارى خسارات اقتصادى پدیده ‏ى گرد و غبار بر بخش کشاورزى شهرستان نیمروز استان سیستان وبلوچستان و تمایل به پرداخت مردم منطقه براى کنترل این پدیده می‏ پردازد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ‏های محقق ساخته شامل مشخصات جمعیت شناسی و سوالات ارزیابی تمایل به پرداخت مردم برای حمایت و حفاظت جهت مقابله و کنترل گردوغبار می ‏باشد. پس از جمع ‏آوری داده ‏ها، تحلیل با استفاده از الگوی کیفی لوجیت و بهره ‏گیری از روش حداکثر راستنمایی انجام شد. یافته ‏های پژوهش نشان داد که 82 درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی جهت مقابله با خسارات گردوغبار بر بخش کشاورزی را دارند. نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت هر نفر 377060 ریال در ماه بدست آمد. براساس نتایج این پژوهش، پدیده گردوغبار از مهمترین و با اهمیت ترین موضوعات برای مردم شهرستان نیمروز بوده و بیشتر مردم منطقه علاوه بر مشارکت جهت کنترل این پدیده، تمایل به پرداخت مبلغی جهت حمایت و حفاظت در مقابل پدیده گردوغبار را دارند. در این راستا پیشنهاد می ‏گردد با توجه به اهمیت و مشارکت مردم در این خصوص، نتایج و ارزش بالقوه این دارایی‏ ها جهت برنامه ‏ریزی و مدیریت بهتر در اختیار مسئولین قرار گرفته و برنامه ‏ریزی جهت کنترل گردوغبار با استفاده از توان مردمی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Valuation of Walnut Dust Damage on the Agricultural Sector In the City of Nimrooz

نویسندگان [English]

  • Alireza keikha 1
  • Vahid Pourmardan 2
  • Hossein Janparvar 2
1 Assistant Professor، Department of Agricultural Economics، Zabol University، Zabol، Iran
2 PhD Student، Environmental Economics and Natural Resources، Zabol University، Zabol، Iran
چکیده [English]

The dust has become one of the most dominant environmental crises in some parts of the world especially in Sistan and Nimrooz in recent decades due to the increase in severity, duration and frequency of its occurrence. This study aims to evaluate the economic damage of the dust on the agricultural sector in Nimrooz city through the assessing of its impact on the agricultural sector. To collect required data, a questionnaires were developed in which not only some questions of people's willingness to pay for their support and protection to deal with dust were included but also a number of questions about their demographic characteristics were added. After data gathering step, we use Logistic regression model and perform the model by the maximum likelihood approach. The results showed that 82% of the surveyed people have shown some willing to pay to deal with dust damage. The average willingness to pay is 377060 Rial per month. The results also showed that the dust is the most important problem for the residents of Nimrooz city and most people in the region. They also want to actively participate in controlling dust besides their willingness to pay. In this regard, it is suggested that due to the importance and participation of people in dust control, policy makers use the results of this study for better planning to control dust pollution

کلیدواژه‌ها [English]

  • conditional valuation
  • Willingness to pay
  • dust