بررسی عملکرد سیب‌زمینی کارهای متداول در منطقه جیرفت و کهنوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت ایران

10.30495/sarj.2021.1938667.1030

چکیده

جیرفت و کهنوج واقع در جنوب استان کرمان از مناطق عمده تولید سیب‌زمینی در کشور می‌باشند. با توجه به بررسی‌های انجام شده، در این مناطق از کارنده نیمه خودکار با موزع گردنده افقی، کارنده خودکار با موزع پیاله‌ای تسمه‌ای و ‌کارنده خودکار با موزع پیاله‌ای زنجیری جهت کشت مکانیزه سیب‌زمینی استفاده می‌گردد. در این پژوهش، جهت بررسی عملکرد و تعیین کارنده مناسب کشت در این مناطق، از آزمایش فاکتوریل با سه نوع سیب‌زمینی کار متداول شامل دو ردیفه نیمه خودکار با موزع گردنده افقی، سیب‌زمینی کار دو ردیفه تمام خودکار با موزع پیاله‌ای تسمه‌ای و سیب‌زمینی کار چهار ردیفه تمام خودکار با موزع پیاله‌ای زنجیری و سه سطح سرعت عملیاتی 4، 5/5 و 7 کیلومتر در ساعت در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با پنج تکرار استفاده گردید. نتایج نشان داد، کارنده با موزع پیاله‌ای تسمه‌ای و کارنده با موزع گردنده افقی در بیشتر شاخص‌های مورد مطالعه از جمله شاخص کیفیت تغذیه، شاخص نکاشت و درصد آسیب‌دیدگی غده‌ها، بهترین نتیجه را به خود اختصاص داده و افزایش سرعت کشت در تمامی کارنده‌ها، باعث افزایش شاخص چندکاشتی، کاهش شاخص کیفیت تغذیه، افزایش شاخص نکاشت و افزایش میزان آسیب‌دیدگی غده‌ها گردید. در بیشتر شاخص‌های مورد نظر، اختلاف بین میانگین‌های حاصله در سرعت‌های 4 و 5/5 کیلومتر در ساعت معنی‌دار نبود و می‌توان سرعت 5/5 کیلومتر در ساعت را بعنوان یک سرعت کشت مناسب برای هر سه کارنده در مناطق جیرفت و کهنوج پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Performance of Conventional Potato Planters in Jiroft and Kahnuj Regions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Kamandar
  • Farhad Khoshnam
  • Moslem Namjoo
Assistance Professor، Department of Mechanical Engineering of Biosystems، University of Jiroft، Jiroft، Iran
چکیده [English]

Jiroft and Kahnuj, located south of Kerman province, are major areas of potato production in the Iran. According to the studies, in these areas semi-automatic horizontal rotating potato planter, automatic cup-chain potato planter and automatic cup-belt potato planter are used for mechanized potato cultivation. In this study, in order to evaluate the performance and determine the suitable planter in these areas, a factorial experiment with three types of conventional potato planters including two semi-automatic rows by horizontal rotating metering device, two-row automatic by cup-belt metering device and four-row automatic by cup-chain metering device. Three different values of 4, 5.5 and 7 km/h were considered for working speed. The results showed that the Semi-automatic potato planter and Cup-belt potato planter have the best operating indices such as feed quality and miss-planting index in the mentioned area and increasing the planter speed has harmful effects in feed quality and potato damaging. In most of the indices, the difference between the averages at speeds of 4 and 5.5 km/h was not significant and the speed of 5.5 km / h can be suggested as a suitable planting speed for all three workers in Jiroft and Kahnuj regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Feed Index
  • Potato Planter
  • Semi-automatic Potato Planter
  • Cup Potato Planter