برآورد منافع اقتصادی حاصل از ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دشت سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

10.30495/sarj.2021.1926181.1003

چکیده

هدف از این تحقیق برآورد ارزش اقتصادی ترسیب کربن توسط گونه گندم در اراضی زراعی گندم دشت سیستان و ارائه راهکار در جهت افزایش توان جذب کربن می باشد به این منظور نمونه برداری به روش تصادفی سیستماتیک انجام و میزان کربن آلی از روش والکی-بلک در گونه گندم تعیین شد. سپس با ضرب ضریب تبدیل کربن آلی در بیوماس گیاهی، وزن کل کربن ترسیب شده در هر هکتار از منطقه مورد مطالعه محاسبه گردید. نتایج نشان داد ارزش جذب هر تن دی اکسید کربن از روش هزینه جایگزین در منطقه مورد مطالعه 22775200 هزار ریال برآورد گردید و ارزش کل ترسیب کربن معادل 73746723/918 میلیون ریال برآورد شده است. پیشنهاد می ‏شود با توجه به اقتصادی بودن ترسیب کربن توسط گیاهان و سادگی روش سنجش میزان تولید و ترسیب کربن به ویژه در کشت گندم به عنوان محصول استراتژیک و ضروری که هرساله سطح زیادی از اراضی را به خود اختصاص می دهد به صورت موردی نوعی پایگاه داده ایجاد و ضمن در نظر گرفتن مشوق های لازم موجب ترویج کشاورزی پایدار و افزایش توان ترسیب کربن در اکوسیستم های کشاورزی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Economic Benefits from Carbon Sequestration in Wheat Fields of Sistan Plain

نویسندگان [English]

  • Hossein Janparvar 1
  • Mashallah Salarpour 2
  • Vahid Pourmardan 1
1 PhD student in Environmental Economics and Natural Resources، Zabol University، Iran
2 Assistant Professor، Department of Agricultural Economics، Zabol University، Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to estimate the economic value of carbon sequestration by wheat species in wheat fields of Sistan plain and to provide a solution to increase carbon sequestration capacity. For this purpose، sampling was done by systematic random method and the amount of organic carbon was determined by Walkie-Black method in wheat species. Then، by multiplying the conversion factor of organic carbon in plant biomass، the total weight of precipitated carbon per hectare of the study area was calculated. The results showed that the value of absorption per ton of carbon dioxide from the alternative cost method in the study area was estimated at 22775200 thousand Rials and the total value of carbon sequestration is estimated at 73746723.918 million Rials. It is suggested that due to the economics of carbon sequestration by plants and the simplicity of the method of measuring the amount of production and carbon sequestration, especially in wheat cultivation as a strategic and essential crop that occupies a large area of land each year، a kind of database Create and take into account the necessary incentives to promote sustainable agriculture and increase carbon sequestration capacity in agricultural ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic value
  • Carbon sequestration
  • Wheat species
  • Sistan region