تهیه بیودیزل با ترانس استریفیکاسیون روغن زیتون تلخ و تاثیر مصرف آن بر انتشار آلاینده‏های یک موتور دیزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استاد، بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار، بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

بیودیزل یک سوخت تجدید پذیر است که می‌تواند به تنهایی یا با مخلوط شدن با سوخت گازوئیل در موتورهای دیزلی استفاده شود. در این تحقیق از از روغن دانه زیتون تلخ به روش ترانس استریفیکاسیون بیودیزل تهیه و پس از خالص ­سازی بیودیزل به روش آبشویی، خصوصیات فیزیکی و حرارتی آن اندازه­ گیری شد. سپس این سوخت با نسبت‌های 10، 20 و 30 درصد با گازوئیل مخلوط و در یک موتور دیزل چهار سیلندر استفاده شد. آلاینده­ های خروجی از اگزوز شامل گازهای CO، CO2، هیدروکربن­ های سوخته نشده(HC)  و اکسید­های نیتروژن (NOx) و همچنین دمای گازهای خروجی از اگزوز در سه بار 200، 250 و300 نیوتن در متر و در شش سرعت 1800-1300 دور در دقیقه مورد بررسی قرار گرفت و با آلاینده ­های سوخت دیزل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار بیودیزل گازهای CO و HC کاهش یافت ولی CO2 و NOx افزایش یافت. دمای گازهای خروجی نیز با افزایش بیودیزل کاهش یافت. همچنین با افزایش دور موتور گازهای CO، CO2، HC و دمای گازهای خروجی افزایش یافت ولی NOx کاهش یافت. افزایش بار موتور باعث کاهش اکسید نیتروژن شد ولی سایر فاکتورهای اندازه گیری شده افزایش یافتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biodiesel Preparation by Transesterification Persian lilac Oil Seeds and Investigating the Effects of Utilizing it in a Diesel Engine on Exhaust Pollutants

نویسندگان [English]

  • Hossein Jam 1
  • Ahmad Ghazanfari Moghaddam 2
  • Mohsen Shamsi 3
1 Msc Student، Department of Mechanics of Biosystems، Shahid Bahonar University of Kerman، Kerman، Iran
2 Professor، Department of Mechanics of Biosystems، Shahid Bahonar University of Kerman، Kerman، Iran
3 Associate Professor، Department of Mechanics of Biosystems، Shahid Bahonar University of Kerman، Kerman، Iran
چکیده [English]

Biodiesl is a renewable fuel that can be used alone or combined with diesel fuel in diesel engines. In this research biodiesel was synthesized using Persian lilac oil seeds. Biodiesel was purified by washing it with water and some of its physical properties was measured. Then it was mixed at 10, 20 and 30% proportion with regular diesel fuel and was tested in a four-cylinder diesel engine. The exhaust pollutants including CO, CO2, unburned carbohydrates (HC), NOx and the temperature of the exhaust gases were determined at three engine loadings of 200, 250, and 300 N.m and at six engine speeds ranging from 1300 to 1800 rpm. The measured pollutants were compared with those obtained from a regular diesel fuel. The results indicate that with increase in the percentage of biodiesel the emission of CO and HC and the temperature of the exhaust gases decreased but the CO2 and NOx emissions increased. By increasing the speed of the engine the emission of CO, CO2, HC and the temperature of the exhaust gases increased but the amount of NOx deceased.  Increase in the engine loading caused a decrease in NOx emission but other measured pollutant and the temperature of the exhaust gases increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exhaust Pollutants
  • Biodiesel
  • transestrification
  • Persian lilac oil