تعداد مقالات: 28

1. بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذرگیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-15

10.30495/sarj.2021.683251

شیما رحمانیان؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ مهدی حسینی فرهی


2. ارزیابی ویژگی‏های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم کلزا (Brassica napus L) زمستانه در شرایط قطع آبیاری و تأخیر کاشت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-21

10.30495/sarj.2021.1938120.1028

پیمان دوامی؛ مجتبی علوی فاضل؛ شهرام لک؛ داوود حبیبی؛ افشین مظفری


11. برآورد منافع اقتصادی حاصل از ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دشت سیستان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 77-90

10.30495/sarj.2021.1926181.1003

حسین جان پرور؛ ماشاالله سالارپور؛ وحید پورمردان


12. ارزیابی تأثیر اسانس زنجبیل بر ویژگی‌های کیفی ماست در طی دوره نگهداری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 71-87

10.30495/sarj.2021.683256

افسانه عظیمی محله؛ اعظم عظیمی محله


18. مطالعه اثر دور آبیاری و اندازه بنه مادری بر عملکرد گل و بنه ‏های‏ دختری در زعفران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 14-28

10.30495/sarj.2022.1949172.1058

هادی احمدی؛ مسعود امینی؛ فرشید وزین؛ احد مدنی


19. تشخیص و شمارش آفت پسیل پسته با استفاده از روش بینایی ماشین در آزمایشگاه

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 29-44

10.30495/sarj.2022.1950499.1063

محمد قربانی؛ محمد مهدی مهارلویی؛ کمال احمدی


21. تاثیر نوع بستر کشت، ماده آلی و شوری بر میزان و مواد موثره اسانس گیاه بادرنجبویه (.Melissa officinalis L)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 45-63

10.30495/sarj.2022.1950742.1064

شیما رحمانیان؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ مهدی حسینی فرهی


23. اثر مقادیر کودهای نیتروژن و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum Vulgare L.)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 64-76

10.30495/sarj.2022.1952124.1066

آروین بهداروندان؛ یحیی سلیمانی؛ مجتبی علوی فاضل


24. بررسی عملکرد سیب‌زمینی کارهای متداول در منطقه جیرفت و کهنوج

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 67-80

10.30495/sarj.2021.1938667.1030

محدرضا کماندار؛ فرهاد خوشنام؛ مسلم نامجو