موضوعات = مرتع، زراعت و باغبانی
اثر مقادیر کودهای نیتروژن و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum Vulgare L.)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 64-76

10.30495/sarj.2022.1952124.1066

آروین بهداروندان؛ یحیی سلیمانی؛ مجتبی علوی فاضل


بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذرگیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-15

10.30495/sarj.2021.683251

شیما رحمانیان؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ مهدی حسینی فرهی