نویسنده = عبدالحسین ابوطالبی جهرمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 94-111

10.30495/sarj.2021.1944622.1051

علی حاتمی؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ عبدالکریم اجرایی؛ سیدعبدالحسین محمدی جهرمی؛ حامد حسن زاده خانکهدانی


2. بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذرگیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L)

دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-15

10.30495/sarj.2021.683251

شیما رحمانیان؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ مهدی حسینی فرهی