نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار به عنوان یکی از نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان) از تاریخ 99/09/22 بر اساس مجوز شماره 10/2703/ص/99 دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده و طبق مجوز شماره 88290 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، به صورت فصلنامه منتشر می گردد. این نشریه افتخار دارد مقالات علمی – پژوهشی پژوهشگران محترم در ارتباط با علوم کشاورزی پایدار را، که قبلا در جایی منتشر نشده باشند یا برای انتشار به نشریه دیگری ارسال نشده باشند، بررسی و داوری کرده و در صورت تأیید چاپ و نشر نماید.

زمینه های بررسی و پذیرش مقاله در نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار به شرح ذیل می‏ باشند:

1) مکانیزاسیون  2)  فرآوری محصولات کشاورزی  3) صنایع غذایی  4) زیست فناوری  5) مدیریت منابع آب و خاک   6) مرتع، زراعت و باغبانی 7)  اقتصاد  و ترویج کشاورزی 

 در فرآیند ارزیابی علمی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی در شهریور 1400، این نشریه رتبه B را کسب نمود.

 نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار از هم اکنون آماده پذیرش مقالات پژوهشگران محترم در زمینه های فوق می باشد و شماره چهارم نشریه در اسفند ماه 1400 منتشر خواهد شد. خواهشمند است قبل از ارسال فایل مقاله، صفحه راهنمای نویسندگان را مطالعه و مقاله خود را در فایل راهنمای تهیه مقاله وارد و طبق تنظیمات آن ارسال نمائید.

این نشریه مقالاتی که فقط دارای یک نویسنده هستند یا مقالاتی که  نویسنده مسئول آنها  عضو هیات علمی  نباشد و همچنین مقالاتی که غیر پژوهشی باشند را در اولویت پذیرش قرار نمی دهد. لازم به ذکر است که چاپ مقاله در این نشریه فعلاً رایگان است. 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-111 

7. بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی

صفحه 94-111

10.30495/sarj.2021.1944622.1051

علی حاتمی؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ عبدالکریم اجرایی؛ سیدعبدالحسین محمدی جهرمی؛ حامد حسن زاده خانکهدانی


ابر واژگان