شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش های کشاورزی پایدار به عنوان یکی از نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان) از تاریخ 99/09/22 بر اساس مجوز شماره 10/2703/ص/99 دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده و طبق مجوز شماره 39236 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، به صورت فصلنامه منتشر می گردد. این نشریه افتخار دارد مقالات علمی – پژوهشی پژوهشگران محترم در ارتباط با کشاورزی پایدار را، که قبلا در جایی منتشر نشده باشند یا برای انتشار به نشریه دیگری ارسال نشده باشند، بررسی و داوری کرده و در صورت تأیید چاپ و نشر نماید.

زمینه های بررسی و پذیرش مقاله در نشریه پژوهش های کشاورزی پایدار به شرح ذیل می‏ باشند:

1) مکانیزاسیون  2)  تکنولوژی‏ های نوین  3) فرآوری های پس از برداشت  4) انرژی های زیستی 5) مدیریت منابع آب و خاک   6) تولیدات زراعی و باغی 7) آموزش، ترویج و اقتصاد  8) دام ، طیور و شیلات

 

 نشریه پژوهش های کشاورزی پایدار از هم اکنون آماده پذیرش مقالات پژوهشگران محترم در زمینه های فوق می باشد و شماره اول این فصلنامه در بهار سال 1400 منتشر خواهد شد. خواهشمند است قبل از ارسال فایل مقاله، صفحه راهنمای نویسندگان را مطالعه و مقاله خود را در فایل راهنمای تهیه مقاله وارد و طبق تنظیمات آن ارسال نمائید.